Oppa资讯分享站

【常见问题】FAQ BSN Micro-i Kredit Prihatin

赞助广告
加入我们的脸书以获得第一手廉价航空消息

S1 :Apakah BSN Micro/i Kredit Prihatin?

BSN Micro/i Kredit Prihatin ialah skim pembiayaan / pinjaman mikro yang ditawarkan kepada perusahaan mikro yang perniagaan mereka terjejas akibat wabak COVID-19.

S2 : Siapakah yang layak untuk memohon BSN Micro/i Kredit Prihatin?Usahawan mikro yang memenuhi kriteria di bawah :

 1. Usahawan mikro yang perniagaan mereka terjejas akibat wabak COVID-19
 2. Perusahaan Mikro – Milikan Tunggal / Perkongsian / Syarikat Sdn. Bhd
 3. Dimiliki oleh Warganegara Malaysia
 4. Perniagaan dijalankan secara sepenuh atau separuh masa
 5. Perniagaan telah beroperasi tidak kurang dari 6 bulan

S3 : Apakah jenis sektor perniagaan yang layak untuk memohon BSN Micro/i Kredit Prihatin?

Terbuka kepada semua sektor perniagaan

S4 : Berapakah amaun pembiayaan / pinjaman yang ditawarkan di bawah BSN Micro/i Kredit Prihatin?

Maksimum sehingga RM75,000

S5 : Berapa lama tempoh pembiayaan / pinjaman BSN Micro/i Kredit Prihatin? Antara 1 hingga 5.5 tahun

赞助内容

S6 : Apakah keistimewaan BSN Micro/i Kredit Prihatin?

Keistimewaan BSN Micro/i Kredit Prihatin adalah moratorium 6 bulan ke atas pembayaran ansuran bulanan

S7 : Berapakah kadar keuntungan / faedah bagi BSN Micro/i Kredit Prihatin? /

0%

S8 : Apakah dokumen sokongan yang diperlukan? Dokumen sokongan yang diperlukan adalah :

 1. Sijil Pendaftaran Syarikat dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau Lesen Perniagaan dengan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang sah
 2. Salinan Kad Pengenalan semua Pengarah / Pemilik Tunggal / Rakan Kongsi /
 3. Penyata Akaun Bank Syarikat untuk 3 bulan terkini
 4. Lain-lain dokumen sokongan tambahan sekiranya diperlukan oleh pihak Bank

S9 : Berapa lamakah tempoh yang diambil untuk kelulusan permohonan?

6 hari bekerja selepas borang permohonan dan dokumen sokongan yang lengkap diterima.

S10 : Bilakah tarikh akhir permohonan BSN Micro/i Kredit Prihatin?

Sehingga 31 Disember 2020

S11 : Adakah pihak Bank memerlukan sebarang cagaran daripada pelanggan memandangkan bayaran ansuran bulanan akan berlaku pada bulan ke-7 selepas pengeluaran penuh pembiayaan / pinjaman dilakukan?

Tiada cagaran diperlukan

S12 : Dengan siapakah pelanggan boleh berurusan jika berminat untuk membuat permohonan BSN Micro/i Kredit Prihatin?

Hubungi Eksekutif Pembiayaan Perniagaan terdekat untuk maklumat lanjut. Nombor telefon Eksekutif Pembiayaan Perniagaan kami boleh didapati di laman sesawang BSN https://www.mybsn.com.my/formdownload?formDownloadId=2211 atau https://bit.ly/EksekutifPembiayaanPerniagaan

S13 : Bagaimanakah cara-cara untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai BSN Micro/i Kredit Prihatin? Untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai BSN Micro/i Kredit Prihatin:

 1. Sila hubungi 1300-88-1900
 2. Layari laman sesawang BSN :
规划行程前,记得到 #OppaTravelbook & #SEE游记 查看行程

Sponsored Content
广告

OppaSharing.com

分享廉价航空,机票,旅游资讯等等~

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker