Mega Sale

亚庇BKI出发【价钱表】#MegaSale #AirAsia

赞助广告


∴ 优惠日期 ∴

订购时间:26 Mar 2018 – 1 Apr 2018
出发时间:1 Oct 2018 – 28 May 2019

*指定日期有优惠而已


∴ 优惠公司 ∴

航空公司:AirAsia


优惠价钱 

$ 价钱+条件

  • MEGA SALE!!全部路线有优惠!!

✔ 机票价钱包括

  • 7kg手提行李
  • 机场税(PSC)
  • GST

× 机票价钱不包括

  • 托运行李
  • 旅游保险
  • 飞机餐
  • 任何其他未提及的费用


优惠路线《价钱表》

(其他地方出发查看这里

国内航班

BKI to One Way Two Way
Miri RM49.00 RM98.00
Sandakan RM49.00 RM98.00
Tawau RM49.00 RM98.00
Kuching RM59.00 RM118.00
Kuala Lumpur RM99.00 RM198.00
Kota Bharu RM109.00 RM218.00
Johor Bahru RM139.00 RM278.00
Penang RM129.00 RM258.00

国际航班

BKI to One Way Two Way
Guangzhou RM239.00 RM461.00
Hangzhou RM259.00 RM501.00
Hong Kong RM169.00 RM382.00
Manila RM159.00 RM324.00
Singapore RM129.00 RM327.00
Shenzhen RM229.00 RM441.00
Taipei – Taoyuan RM219.00 RM427.00
Wuhan RM229.00 RM441.00


其他地区出发

大家可以到这里查看其他地区出发的【价钱表】,比如新山,槟城,亚庇,古晋的出发价钱表,都可以到以下或者这里查看

[vc_row][vc_column][td_block_3 custom_title=”MEGA SALE” category_id=”632″ limit=”6″ ajax_pagination=”infinite” tdc_css=””][/vc_column][/vc_row]

赞助内容
Sponsored Content
广告

OppaSharing.com

分享廉价航空,机票,旅游资讯等等~

Related Articles

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker